Våra tjänster

Vi förmedlar vård och rehabilitering utomlands under trygga och professionella förhållanden.

För att kunna planera din vistelse får du ett formulär från Lisan där du beskriver dina besvär och vad du vill få ut av behandlingen. Om du redan har en diagnos och har genomgått utredning hemma är det önskvärt att vi får ta del av relevant information såsom journal, röntgen- och provsvar samt pågående medicinering. Om du inte har tillgång till detta kan vi med ditt medgivande rekvirera aktuella journalhandlingar.

En individuell behandlingsplan och kostnadsförslag från kliniken skickas till dig för påseende. När du bestämt dig meddelar du oss och bekräftar bokningen genom att betala anmälningsavgiften och returnera behandlingsplanen till Lisan efter underskrift. Resterande belopp betalas på plats i samband med vistelsen.

Resa till och från kliniken bokas av dig. Transport till och från närbelägna flygplatser ingår i avgiften. Meddela oss om du behöver hjälp att planera eller boka resa.

Varje vistelse inleds och avslutas med en läkarundersökning. En utvärdering och sammanfattning på engelska ingår med råd om fortsatt träning eller uppföljande behandling. 

Om du planerar att ansöka till Försäkringskassan om förhandsbesked eller ersättning i efterhand för vårdkostnader kan vi hjälpa dig med information och ansökningar.

Välkommen att kontakta oss för mer information!